ANATOMI
En tand är uppbyggd av emalj, dentin och pulpa. Emalj är kroppens hårdaste material. Det sitter ytterst på tanden och omger kronan. Under detta finns dentin, det är även det ett hårt material men inte lika motståndskraftig som emalj. Innanför allt detta finns det nerver och blodkärl. Detta kallas pulpan. En tand består av krona och rot. Tanden sitter i käkbenet med bindvävsligament som kallas periodontalligament. De fungerar som stötdämpare vid tuggning och som känselorgan för tanden. Det finns fyra olika tandformer, Incisiver, Caniner, Premolarer och Molarer.
Incisiverna kallas även för framtänder, det finns 4 i överkäken och 4 i underkäken.
Caninerna är hörntänderna, de är spetsigare och har längre rot än incisiverna då de ursprungligen var till för att slita sönder födan. 2 stycken i vardera käke.
Premolarerna är till formen som en liten tuggtand. 4 i överkäken och 4 i underkäken.
Molarerna är tänderna som sitter längst in i munnen. De har som funktion att mala och sönderdela födan. Därav deras utformning, kuspar (upphöjningar) och fissurer (skårorna). 4 i överkäken och 4 i underkäken. Hit hör även visdomständerna, när och om de kommer fram så har man då totalt 6 i överkäken och 6 i underkäken.
Totalt har man då 28 st tänder (32 med visomständerna).
Tandanatomin

Så här ser det ut på röntgen: Tandanatomin på röntgen

Tandköttet kallas för gingiva. Det sitter runt tänderna och skyddar tand och käkben. Varför har tanden nerver och blodkärl? Anledningen till detta är inte för att det ska göra ont att gå till tandläkaren eller för att det är skönt när det ilar vid intag av kallt utan för att under utvecklingsfasen av tanden så hjälper pulpan till, främst med rotutvecklingen. Pulpan har en hög nervtäthet, endast ögat i kroppens periferi har högre. Denna nervtäthet gör så att vi kan detektera minsta lilla förändring i födans konsistens. Till exempel om man äter sallad och ett litet sandkorn hamnar mellan två tänder så hinner tandens nerver reagera. En signal skickas till hjärnan som meddelar att om jag fortsätter tugga finns risk för skada, hjärnan skickar då en signal till käkmuskulaturen som öppnar upp käken. Allt detta inom några få millisekunder. Anledningen till att vi har nerver i tanden är alltså för att skydda tänderna och omkringliggande vävnader från skador.