BEHANDLING AV TANDLOSSNING
Ju tidigare parodontiten upptäcks, desto bättre. Behandlingen går ut på att tandläkaren eller tandhygienisten rengör och tar bort tandsten och bakterier runt tandfästet så att inflammationen och fickorna krymper till sitt normala djup. Detta görs vanligen med tandstensinstrument som man skrapar längs tanden så att man skrapar ur och rengör nere i fickan. Ett annat alternativ är en ultraljudsspets som man skrapar tanden med, den vibrerar och spolar vatten samtidigt vilket ger en ren tandköttsficka. Ofta kan det krävas flera besök och flera behandlingsomgångar för att få parodontiten att avstanna. Behandling av parodontit
Förutom den behandling som tandläkaren eller hygienisten gör ligger det största arbetet hos patienten. För att få bukt med en parodontit krävs mycket bra munhygien, noggrann tandborstning, användande av tandtråd eller mellanrumsborstar. Munskölj och regelbundna kontroller. Till en början av behandlingen brukar patienterna få skölja med en bakteriedödande lösning (klorhexidin eller liknande) för att komma till rätta med inflammationen. Med behandling minskar inflammationen inom ett par veckor. Efter tre månader har de djupa fickorna blivit mindre eller försvunnit helt.
När en parodontiten har gått obehandlad under lång tid förstörs en del av det käkben som omger tanden. Detta förlorade ben kan tyvärr inte växa tillbaka.
Tänderna kan efter behandling se längre ut än innan, eftersom rötterna närmast tandkronan är blottlagda, då tandköttsnivån förflyttats en bit neråt längs roten.

Parodontit är en sjukdom som man kan få att avstanna och hålla under kontroll, dvs att bennivån inte fortsätter att sjunka. Dock förligger alltid en risk att om man återigen slarvar med munhygienen så kan den komma tillbaka.