KARIES
Den vanligaste sjukdomen i munnen är karies. Denna sjukdom kallas i folkmun för "hål i tanden". Detta kan uppstå på vilken yta som helst av tanden. Dock är det vanligast mellan två tänder eller ovan på en tand i en djup fissur (skårorna på molarer och premolarerna). Det är alltså på de ytor som är svåra att komma åt och borsta rent. Karies uppstår när bakterier får chansen att kolonisera sig på en yta under en längre period, samt att de har substrat, alltså mat att tillgå. Så det som behövs är alltså bakterier och socker (kolhydrater) för att ett hål ska uppstå. Det enda vi kan kontrollera är sockerintaget och munhygienen. Så om en tand koloniseras av bakterier, dessa får gott om föda (kolhydrater) så kommer de att börja växa sig större och starkare. I och med att de växer sig större och starkare avger de något som kallas toxin. Vilken är frätande på tanden, det löser ut kalciumet som tanden är uppbyggd av. Detta löser upp emaljen och ett hål börjar bildas. Detta tar mycket lång tid, så om man borstar bort dessa bakterier med tandborsten samt tillsätter fluor så kommer dels bakterierna inte kunna "jobba" vidare med sitt hål då de borstas bort, samt så kommer fluoret göra att hålet eller den lite uppluckrade emaljytan läker och blir starkare. Fluoret går in i emaljen istället för kalciumet, som redan har lösts ut och försvunnit. Dessutom är fluor något som bakterierna inte tycker om och de slutar att föröka sig. Så "hål i tanden" får man alltså vid dålig munhygien, högt socker intag eller båda delarna. En annan orsak till karies är muntorrhet. Vilket många lider av idag, många mediciner som till exempel antidepressiva ger muntorrhet. Saliven har en otroligt viktigt effekt vad det gäller att skölja bort socker och bakterier från munnen. Saliven hjälper till otroligt mycket när det gäller att hålla karies borta. Så om du känner dig muntorr eller vet att du har dåligt salivflöde så prata med din tandläkare eller apotek om salivstimulerande medel. Kariesprogressionen
Till vänster kan man se karies i emaljen och till höger kan man se hur det har tagit sig in i dentinet. Det är oftast då man kan börja få ont. Ju närmare pulpan kariesangreppet kommer desto större är risken för att man ska få ont. Ibland känner man ingenting förrän det når pulpan, och då är det oftast försent, då måste hela pulpan tas bort och man måste rotfylla tanden. Så här kan det se ut på röntgen Karies på röntgen
Karieslesionen gör att emaljen och dentinet blir mjukt. Därför känner tandläkaren med instrumentet för att se om ytan är hård eller mjuk. En yta kan vara missfärgad och se ut som karies, men är hård och ingen ingångsöppning finns. Då behöver det inte vara karies, då kan röntgen hjälpa till för att ställa diagnos.
Så här kan det se ut kliniskt
karies i tanden