KRONA
Om skadan är för omfattande så kan det vara svårt med en lagning. Compositen behöver en viss mängd tandsubstans att fästas till, eftersom det "limmas" fast. Dessutom är det inte tillräckligt starkt för stora fyllningar, med stora plastfyllningar finns det alltid en risk för frakturer eller att fyllningen lossnar om för stor kraft läggs på den.

Om då skadan är allt för stor för en compositlagning så är kronterapi eller porslinsinlägg ett mycket bra alternativ. Kronterapi betyder att man preparerar tanden till en kon. Sedan tas ett avtryck av tanden och teknikern framställer en krona i porslin. Kronan cementeras sedan fast ovan på den preparerade konen och tanden som ny.

Krona
Krona