VISDOMSTÄNDER
Här beskrivs några av de vanligaste visdomstandsproblemen.

Pericoronit betyder inflammation runt tandkronan. Detta är vanligast kring erupterande tänder. Alltså tänder som är på väg upp ur benet och genom tandköttet. På vuxna är det då visdomständerna detta kan drabba. Det kan leda till värk, svullnad, gapsvårigheter och ibland feber. Vanligaste anledningen är att när tanden har erupterat till hälften ur tandköttet så ligger oftast en liten flärp av tandkött över kronan. Under denna tandköttsflik kan bakterier lätt kolonisera och skapa problem.

Trångställning innebär att visdomstanden erupterar alldeles för nära tanden framför. Eller att den försöker eruptera men inte kan det på grund av att den ligger an mot tanden framför. Detta kan leda till pericoronit, smärta och orsaka problem för tanden framför.

Felaktig eruptionsriktning kan betyda att tanden kommer ut i ett felaktigt läge. Detta kan orsaka flera problem, såsom skavsår, inflammationer och smärta.

Cystor är inte så vanligt men ändå ett problem som bör nämnas, cystan är helt benign och hindrar tanden från eruption. Dock är det viktigt att ta bort cystan då den kan fortsätta expandera.

visdomstandens eruption
Dessa problem är då tanden försöker eruptera. Men ofta så erupterar visdomstanden helt utan problem. Då kan problemen uppstå i efterhand. Här är några av de problem som kan uppstå efter eruption.

Karies är väldigt lätt att få i visdomstanden då den sitter väldigt långt bak i munnen och då är svår att rengöra.
Parodontit och fickor är lätt att få kring visdomstanden då det är svårt att hålla rent runt och i fickorna.
Elongation betyder att tanden växer längre än övriga tänder. När en tand erupterar så söker den efter en antagonist att bita mot. Hittar den inte någon så finns risken att den växer för högt och då interfererar med bettet.